Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Akademik Kadro
Prof. Dr. Nilüfer DARICA
Doç. Dr. Ebru Hasibe TANJU ASLIŞEN
Dr. Öğ. Üyesi Şermin METİN
Dr. Öğ. Üyesi Ufuk AKBAŞ
Dr. Öğ. Üyesi Ersoy KARABAY
Araştırma Görevlisi Şule KAVAK
Araştırma Görevlisi Zerrin MERCAN
Araştırma Görevlisi Merve YILDIRIM SEHERYELİ
Araştırma Görevlisi Zerrin MERCAN

Akademik Geçmiş
Lisans : Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Preschool Education
Yüksek Lisans : Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği
Doktora : Gazi Üniversitesi (devam) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği

Telefonu :
Odası : 108
E-Posta : zerrin.mercan@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Zerrin MERCAN
Kısa Özgeçmiş
1984 yılında Boluda doğdum. 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi okul öncesi öğretmenliği bölümünden mezun oldum. 2015 yılında AİBÜ Eğitim bilimleri enstitüsünden aynı bölümde yüksek lisansı bitirdim. MEBe bağlı farklı anaokulu ve anasınıflarında 8 yıl süreyle öğretmenlik yaptım. Özel bir okulda sorumlu müdür olarak çalıştım. ACEV yaz okullarında okul sorumlusu/ saha danışmanı olarak çalıştım. Şu anda Gazi üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsünde aynı bölümde doktora eğitimi yapmaktayım. Evliyim ve 1 kızım var.  
Akademik Özgeçmiş
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
SıraTarihiİçerik
1 2015 Okul öncesi dönem çocuk kitapları resimlerinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2018-03-26

Metin, Ş. Mercan, Z. Kavak, Ş. Geçmişten günümüze oyuncaklar ve çocuklar üzerindeki etkileri. Journal of Current Researches on Social Sciences. 8(1). S. 1-18

2 2017-10-12 Mercan, Z. ve Tezel Şahin, F. (2017). Babalık rolü ve farklı kültürlerde babalık rolü algısı. Uluslararası Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi. 2 (2).
3 2017 Aydoğan, Y., Metin,Ş. Büyüköztürk, Ş., Mercan, Z. & Kavak,Ş. (2017).  The Investigation of the Relationship between Social Skills and Problem Solving Skills of Students in Primary Education Department. Journal of Current Researches on Educational Studies (JoCuRES).7(1),161-172
4 2017  Metin, Ş. Aydoğan,Y., Kavak,Ş.& Mercan,Z. (2017). Effects of Classroom Management Profiles of Pre-School Teachers on Social Skills and Problem Behaviors of Children. Journal of Current Researches on Social Sciences (JoCReSS).7(1),517-534.
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1 2018-05-04 Aydoğan,Y.Metin,Ş.Mercan,Z.Üstün yetenekli okul öncesi dönem çocukların eğitimlerine yönelik kullanılan öğretim stratejileri.Hasan Kalyoncu Üniversitesi,Gaziantep 
2 2017-10-05 Mercan, Z. (2017). Çocuk Hakları Bağlamında Medya. Uluslararası Çocuk Hakları Kongresi. 5-7 Ekim, Düzce.
3 2017 ​Metin, Ş., Mercan, Z. ve Kavak, Ş. (2017). Geçmişten günümüze oyuncaklar ve çocuklar üzerindeki etkileri. 7th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education. Belek, Antalya 
4 2017

Metin, Ş. Aydoğan, Büyükzötürk, Ş. Mercan, Z.Kavak, Ş. (2017). Temel Eğitim Bölümü öğrencilerinin Sosyal Beceri ve Problem Çözme Becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi.  International research of strategic research in social sciences and education (IcoSReSSe), 12-14 Mayıs Prague/Czech Republic

5 2017 Metin, Ş. Aydoğan, Y. Büyükzötürk, Ş..Kavak, Ş. Mercan, Z (2017). Okul Öncesi Öğretmenlerin Sınıf Yönetim Profillerinin Çocukların Sosyal Beceri ve Problem Davranışları Üzerine Etkisi.  International research of strategic research in social sciences and education (IcoSReSSe), 12-14 Mayıs Prague/Czech Republic
6 2016-10-14Mercan, Z. ve Bekir, H. (2016). Toplumsal değişme sürecinde çocuk yetiştirme biçimleri üzerine nitel bir araştırma. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education.14-16 Ekim 2016, Antalya
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
SıraTarihiİçerik
1 2017
Mercan, Z. (2017). Makedonyada Erken Çocukluk Eğitimi. Prof. Dr. Yasemin Aydoğan(Ed). Dünyada Erken Çocukluk Eğitimi. Nobel Yayınevi
2 2016Mercan, Z. ve Bekir, H. (2016). Toplumsal değişme sürecinde çocuk yetiştirme biçimleri üzerine nitel bir araştırma. Ömer Kürşad Tüfekçi(Ed.), Sosyal bilimlerde stratejik araştırmalar(s. 105-118). Almanya: Lap Lambert.2016
7.6 Diğer yayınlar
SıraTarihiİçerik
1 2018 Metin, Ş. Darıca, N. Mercan, Z.(2018). Traditional Customes Project.  https://illinoisearlylearning.org/pa/projects/costumes-project/
2 2016-10-17
Mercan, Z (2016). Drama için üç boyutlu simülasyon. Hasat 4 Eğitim Teknolojileri AR-GE Proje Pazarı. Poster Bildiriler Kitabı, 12
8. Projeler
SıraTarihiİçerik
1 2018 Proje eğitmeni.Tübitak 4004 Doğa Eğitimleri.Okul Öncesi Eğitimde Bilgisayarsız Kodlama.Gaziantep
2 2016
Proje Assistanı, Erken Çocukluk Dönemi Eğitimcilerinin Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi (2016), YTB
3 2014 Saha Danışmanı, ACEV(Anne Çocuk Eğitim Vakfı) Yaz Okulları, Diyarbakır
4 2007 Saha Danışmanı ,ACEV(Anne Çocuk Eğitim Vakfı) Yaz Okulları, Diyarbakır
5 2007
Eğitimci, Sosyal Sorumluluk Projesi, Roche ve ONKOD(Organ Nakli Koordinatörleri Derneği), Antalya-Belek
9. İdari Görevler
SıraTarihiİçerik
1 2017
Uluslararası Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2017, Sekreterya
11. Ödüller
SıraTarihiİçerik
1 2017 ​Uluslararası Sosyal Bilimlerde ve Eğitim Bilimlerinde Stratejik Araştırma Konferansı 2017nin en iyi araştırmacısı ödülü. Strategic Researches Academy.   
2 2016-10-17
Tübitak Destekli Hasat 4 Eğitim Teknolojileri AR-GE Proje Pazarı 3. Ödülü
3 2016-10-14
​Uluslararası Sosyal Bilimlerde ve Eğitim Bilimlerinde Stratejik Araştırma Konferansı. En iyi AraştırmaÖdülü, Altın araştırma ödülü, Eğitim Bilimleri. Stratejik Araştırma Akademisi, 14.10.2016. Antalya
4 2011 Takdir Belgesi: Milli Eğitim Bakanlığı
5 2008 Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları, Yılın Ekip Kategorisi, Ekip Lideri ( M.E.B). Düzce İl M.E.M 2. 
6 2007 Onur Belgesi: Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul
12. Eğitim Sertifikaları ve Kurslar
SıraTarihiİçerik
1 2018-11-14 Aile Danışmanlığı Kursu Sertifikası(Novarge Eğt. ve M.E.B- Uzaktan Eğitim)
2 2018-05-04 Üstün yetenekliler kongresi.Hasan Kalyoncu Üniversitesi,Gaziantep 
3 2018 Doç. Dr. Muzaffer Özgü Bulut ile "Beden Perküsyonu". Hasan Kalyoncu Üniversitesi
4 2017-12-01 Eğitimde Alternatif Yaklaşımlar 2: STEM Uygulamaları. Hasan Kalyoncu Üniversitesi
5 2017-05-08

​BAKAB II (Batı Karadeniz Buluşması) Erken Çocukluk Eğitimi Sempozyumu, Düzce Üniversitesi ve A.İ.B.Ü

6 2017 Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, Tuzla, İstanbul
7 2017

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitimde Alternatif Yaklaşım-IB International Baccalaureate

8 2017 Çocuk ve Sanat Semineri. Hasan Kalyoncu Üniversitesi. 2017
9 2017 Dr.Ercan Mertoğlu. Okul öncesi eğitimde müzik etkinlikleri ile bütünleştirilmiş ve sarmal eğitim. Yapa Anaokulları
10 2016

Hocalardan Hocalara Bilgi ve Deneyim Paylaşım Semineri, HKÜ, "21. Yüzyılda Öğretmen Olmak"

11 2016  Hocalardan Hocalara Bilgi ve Deneyim Paylaşım Semineri, HKÜ, Öğretmenlerin İmaj ve İletişimi“
12 2016

Hocalardan Hocalara Bilgi ve Deneyim Paylaşım Semineri:  „Çocuklarla Takım Çalışması“

13 2016
TÜBİTAK Dergi Park Ulakbim UDS Kullanıcı Eğitimi, Ankara
14 2016
IV Zeka ve Yetenek Kongresi, ANKARA
15 2015 Aile Eğitimi: Temel ADP(ACEV), Diyarbakır
16 2014 Eğitimci Eğitimi: ACEV Yaz Okulları, Diyarbakır
17 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı Uygulayıcı Semineri: MEB
18 2013 Okul Öncesi Dönemde Değerler Eğitimi ve Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Müzik Gelişimi ve Yaş Gruplarına Uygun Etkinlik Örnekleri, A.İ.B.Ü
19 2012 Okul Öncesi Eğitimde DramaDüzce M.E.M ve Düzce Üniversitesi, Düzce
20 2011 Karakter Eğitimi M.E.M, Düzce
21 2007 Eğitimci Eğitimi:  ACEV Yaz Okulları, Diyarbakır
22 2007
Sanatta Yeterlilik Sertifikası, Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü, 2007
23 2006
Yağlı Boya Portre Çalışması, Art-İst Sanat Fuarı Karma Sergisi, İstanbul
24 2006
Yağlı Boya Çalışması, Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Karma Sergisi, İstanbul
25 2006
Beyin Dili Semineri, Bolu Elginkan Vakfı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri, Bolu
26 2006
Beden Dili Semineri, Bolu Elginkan Vakfı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri, Bolu

27   GEÇDA Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı ( Uygulaması devam ediyor)