Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Akademik Kadro
Prof. Dr. Nilüfer DARICA
Doç. Dr. Ebru Hasibe TANJU ASLIŞEN
Dr. Öğ. Üyesi Şermin METİN
Dr. Öğ. Üyesi Ufuk AKBAŞ
Dr. Öğ. Üyesi Ersoy KARABAY
Araştırma Görevlisi Şule KAVAK
Araştırma Görevlisi Zerrin MERCAN
Araştırma Görevlisi Merve YILDIRIM SEHERYELİ
Dr. Öğ. Üyesi İsmail Hakkı TOMAR

Akademik Geçmiş
Lisans : Karadeniz Teknik Üniversitesi -Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Yüksek Lisans : Karadeniz Teknik Üniversitesi -Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Doktora : Gazi Üniversitesi -Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Telefonu :
Odası :
E-Posta : ismail.tomar@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
İsmail Hakkı TOMAR
Araştırma Konuları
Yılmazlık

Okul Psikolojik Danışmanlığı
Çiftlerde Başa Çıkma Becerileri

Akademik Özgeçmiş
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
SıraTarihiİçerik
1 2016 AĞIZ, M. S. İlkokulların etkili okul özelliklerine sahip olma düzeylerinin incelenmesi.Yüksek Lisans Tezi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1 2017 Tomar, İ. H. vd. Üstün yetenekli çocuklara yönelik pozitif genç gelişimi temelli yaşam becerileri eğitim programın geliştirilmesi. Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi, 7-9 Nisan, 2017. İstanbul.
2 2012 Aydoğan, D., Terzi, Ş., Eşici, H. ve Tomar, İ.H.  Resilience scales for Turkish youth and adults. 33rd STAR International Conference. July 2-4, 2012. Palma de Mallorca.
3 2012 Özbay, Y., Terzi, Ş., Akbağ, M., Aydoğan, D., Çakir, O., Eşici, H. ve Tomar, İ.H. Culturally meaningful resiliency protection agencies in Turkish culture. 33rd STAR International Conference. July 2-4, 2012. Palma de Mallorca.     
4 2009 Bayram, N., Tomar, İ.H. ve Cin, M. Ortaöğretim Öğrencilerinin Depreme Karşı Tutumları Konusunda Bir Araştırma: Giresun İli ÖrneğiUluslararası Deprem Sempozyumu. 17-19 Ağustos 2009. Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
5 2008 Çetinkaya, B. ve Tomar, İ.H. Ekonomik Değişkenler ve Kendini Açma: Giresun İli Öğretmenleri Üzerine Bir Çalışma. The Third Business and Economy International Workshop. 26-27 Haziran. Giresun Üniversitesi, Giresun. 
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
SıraTarihiİçerik
1 2008 Demir, H., Tomar, İ.H. ve Okan, T.  Liderlik ve Kişilik Arasındaki Kişilik Üzerine Kültürün Biçimleyici (Moderatör) Etkisi. I. Yönetim ve Ekonomi Kongresi, 10-12 Eylül 2008 Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. 
2 2001 Tomar, İ.H., Özbay, Y. ve Manap, A. . Farklı Meslek Gruplarında Felaket Sonrası Stres Bozuklukları ve Başaçıkma Davranışları(Özet). VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. 5-7 Eylül, ODTÜ. Ankara.  
8. Projeler
SıraTarihiİçerik
1 2015 Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Pozitif Genç Gelişimi Temelli Yaşam Becerileri Eğitim Programının Geliştirilmesi, TÜBİTAk, 2015-Devam Ediyor (YÜRÜTÜCÜ)