Hasan Kalyoncu University Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Academic Staff
Professor Nilüfer DARICA
Choose Ebru Hasibe TANJU ASLIŞEN
Assistant Professor Şermin METİN
Assistant Professor Ufuk AKBAŞ
Assistant Professor Ersoy KARABAY
Research Asisstant Şule KAVAK
Research Asisstant Zerrin MERCAN
Research Asisstant Merve YILDIRIM SEHERYELİ
Research Asisstant Zerrin MERCAN

Personal Information
Bachelor's Degree : Boğaziçi Üniversitesi
Post Graduate : Abant İzzet Baysal Üniversitesi
PhD : Gazi Üniversitesi (devam)

Phone :
Room : 108
E-Mail : zerrin.mercan@hku.edu.tr
Personal Web Page :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profile :
Facebook Profile :
Twitter Profile :
Zerrin MERCAN
Biography
I was born in Bolu in 1984. Graduated from early childhood education department of Boğaziçi University in 2007. I have been worked in different schools and projects about early childhood education. These were public, private and non-govermental organizations. I continue to my PhD education on early childhood education. I am married and have a daughter. 
Academic Curriculum Vitae
6. Dissertations Guided:
6.1. MA Dissertations:
NoPublish TimeContent
1 2015 Master thesis:Examination of pre-school children's books pictures according to teacher's opinions. Advisor Prof. Dr. Yasemin Aydoğan
7. List of Publications:
7.1. Articles Published in International Refereed Journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
NoPublish TimeContent
1 2018-03-26 Metin, Ş. Mercan, Z. Kavak, Ş. Geçmişten günümüze oyuncaklar ve çocuklar üzerindeki etkileriJournal of Current Researches on Social Sciences. 8(1). S. 1-18
2 2017-10-12 Mercan, Z. ve Tezel Şahin, F. (2017). Babalık rolü ve farklı kültürlerde babalık rolü algısı. Uluslararası Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi. 2 (2).
3 2017 Aydoğan, Y., Metin,Ş. Büyüköztürk, Ş., Mercan, Z. & Kavak,Ş. (2017).  The Investigation of the Relationship between Social Skills and Problem Solving Skills of Students in Primary Education Department. Journal of Current Researches on Educational Studies (JoCuRES).7(1),161-172
4 2017 Metin,Ş. ,Aydoğan,Y., Kavak,Ş.& Mercan,Z. (2017). Effects of Classroom Management Profiles of Pre-School Teachers on Social Skills and Problem Behaviors of Children. Journal of Current Researches on Social Sciences (JoCReSS).7(1),517-534.
7.2. Articles Published in International Other Refereed Journals
NoPublish TimeContent
1 2018-05-04
2 2017-10-05 Mercan, Z. (2017). Çocuk Hakları Bağlamında Medya. Uluslararası Çocuk Hakları Kongresi. 5-7 Ekim, Düzce.
3 2017 Metin, Ş., Mercan, Z. ve Kavak, Ş. (2017). Geçmişten günümüze oyuncaklar ve çocuklar üzerindeki etkileri. 7th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education. Belek, Antalya 
4 2017 Metin, Ş. Aydoğan, Büyükzötürk, Ş. Mercan, Z. Kavak, Ş. (2017). An examination of the relationship between the Social Skills and Problem Solving Skills of the students of the Basic Education Department. International research of social sciences and education (IcoSReSSe), 12-14 May Prague / Czech Republic
5 2017 Metin, Ş. Aydoğan, Y. Büyükzötürk, Ş. Kavak, Ş. Mercan, Z (2017). The Impact of Pre - school Teachers 'Classroom Management Profiles on Children' s Social Skills and Problem Behaviors. International research of social sciences and education (IcoSReSSe), 12-14 May Prague / Czech Republic
6 2016-10-14 Mercan, Z. and Bekir, H. (2016). Qualitative research on the ways of raising children in the process of social change. International Conference on Strategic Research in Social Science and Education.14-16 October 2016, Antalya
7.3. Papers presented in International Academic Meetings and published in Their Proceedings
NoPublish TimeContent
1 2017
Mercan, Z. (2017). Early Childhood Education in Macedonia. Professor Dr. Yasemin Aydoğan (Ed). Early Childhood Education in the World. Nobel Publishing

2 2016 Mercan, Z. and Bekir, H. (2016). Qualitative research on the ways of raising children in the process of social change. Ömer Kürşad Tüfekçi (Ed.), Strategic researches in social sciences (pp. 105-118). Germany: Lap Lambert.2016
7.6 Other Publications
NoPublish TimeContent
1 2018 Metin, Ş. Darıca, N. Mercan, Z.(2018). Traditional Customes Project.  https://illinoisearlylearning.org/pa/projects/costumes-project/
2 2016-10-17 Mercan, Z (2016). Three-dimensional simulation for drama. Harvest 4 Educational Technologies AR-GE Project Market. Poster Notification Book, 12
8. Projects
NoPublish TimeContent
1 2018
2 2016 ​Project assistant, Development of Professional Qualifications for Early Childhood Educators (2016), YTB
3 2014 Field consultant, ACEV, Summer schools, Diyarbakır
4 2007 Field consultant, ACEV, Summer schools, Diyarbakır
5 2007
Eğitimci, Sosyal Sorumluluk Projesi, Roche ve ONKOD(Organ Nakli Koordinatörleri Derneği), Antalya-Belek

9. Administrative Duties
NoPublish TimeContent
1 2017
International Early Childhood Studies Journal, 2017, Secretarial
11. Awards:
NoPublish TimeContent
1 2017    Uluslararası Sosyal Bilimlerde ve Eğitim Bilimlerinde Stratejik Araştırma Konferansı 2017nin en iyi araştırmacısı ödülü. Strategic Researches Academy.   
2 2016-10-17
Tübitak Supported Harvest 4 Educational Technologies AR-GE Project Market Prizes 3rd Prize

3 2016-10-14 International Conference of Strategic Research in Social Science and Education(ICoSReSSE), Best resarch award of 2016, Gold research award, Educational Sciences.
Stratetegic Research Academy. 14.10. 2016, Antalya
4 2011 Certificate of Appreciation: Ministry of National Education
5 2008 Total Quality Management Practices in Education, Team Category of the Year, Team Leader (M.E.B). Düzce Province M.E.M 2
6 2007 Honorary Certificate: Boğaziçi University, Istanbul
12. Certificates and Courses Taken
NoPublish TimeContent
1 2019-01-17
2 2019-01-15
3 2018-12-17 2018 Summer Arts Integration and STEAM Online Conference,  EducationCloset,10 PD Hours, USA
4 2018-11-14
5 2018-05-04
6 2018 Doç. Dr. Muzaffer Özgü Bulut ile "Beden Perküsyonu". Hasan Kalyoncu Üniversitesi
7 2017-12-01
8 2017-05-08 Western Black Sea Meeting II Early Childhood Education Symposium
9 2017 Conference on Good Examples in Education, Tuzla, Istanbul
10 2017 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitimde Alternatif Yaklaşım-IB International Baccalaureate
11 2017
12 2017
13 2016

Hocalardan Hocalara Bilgi ve Deneyim Paylaşım Semineri, HKÜ, "21. Yüzyılda Öğretmen Olmak"

14 2016  Hocalardan Hocalara Bilgi ve Deneyim Paylaşım Semineri, HKÜ, Öğretmenlerin İmaj ve İletişimi“
15 2016

Hocalardan Hocalara Bilgi ve Deneyim Paylaşım Semineri:  „Çocuklarla Takım Çalışması“

16 2016
TÜBİTAK Magazine Park Ulakbim UDS User Training, Ankara

17 2016 IV Intelligence and skills congress, ANKARA
18 2015 Family Education: Basic ADP (ACEV), Diyarbakır
19 2014
Educator Training: ACEV Summer Schools, Diyarbakır
20 2013 Pre-primary Education Program Practitioner Seminar: MEB
21 2013 Okul Öncesi Dönemde Değerler Eğitimi ve Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Müzik Gelişimi ve Yaş Gruplarına Uygun Etkinlik Örnekleri, A.İ.B.Ü
22 2012 Drama in Pre-School Education: Düzce University, Düzce
23 2011 Character Education: M.E.M, Düzce
24 2007 Educator Training: ACEV Summer Schools, Diyarbakır
25 2007
Sanatta Yeterlilik Sertifikası, Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü, 2007
26 2006
Yağlı Boya Portre Çalışması, Art-İst Sanat Fuarı Karma Sergisi, İstanbul
27 2006
Yağlı Boya Çalışması, Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Karma Sergisi, İstanbul
28 2006
Beyin Dili Semineri, Bolu Elginkan Vakfı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri, Bolu
29 2006 Beden Dili Semineri, Bolu Elginkan Vakfı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri, Bolu
30  
31